Home / BẢN ĐỒ QUY HOẠCH QUẬN 9

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH QUẬN 9

Bản đồ quy hoạch quận 9

Bản đồ quy hoạch quận 9 được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 5758/QĐ-UBND  Ngày 12 tháng 11 năm 2012 về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng quận 9 đến năm 2020, tỷ lệ 1/10.000.Nội dung cụ thể như sau: Quy mô …

Read More »